Pisah Kenal Kepala Sekolah

Melepas dengan senyum dan kenangan indah.
Menyambut dengan semangat dan harapan cerah.

Melepas Ibu Riatiningsih, S.Pd, MM sebagai kepala SMP Negeri 7 Malang sebelumnya.
Menyambut Ibu Ida Wahyuni, M.Pd, kepala SMP Negeri 7 Malang yang baru.

Semoga amanah 😊

Tinggalkan Balasan

Berkomentarlah dengan baik, benar, & sopan.